ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัยการประเมิน
48/1 หมู่ที่ 5 บ้านวังพะเนียด   ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
เบอร์โทรศัพท์ 089-960-1754
ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ สุภรัตน์
หุ้นส่วนผู้จัดการ
เว็บไซต์แนะนำ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/03/2013
ปรับปรุง 22/07/2015
สถิติผู้เข้าชม 79914
Page Views 171253
ผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

นางคารม เหล่ายัง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางจิราภรณ์ สุทธิรักษ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางธันชนก จอมทรักษ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางนิธินันท์ เกิดศิริเฟื่องฟู
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางประภา นุชกล่ำ
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางประยูร สิทธิเกษร
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสาวปราณี ชูนามไชย
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางปราณี จัตุทะศรี
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางปรียา ม่วงนนทศรี
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางพีรภาว์ การเที่ยง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางเพ็ญศรี พูลเส็ง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางวัลณิภา ศิละวงศ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประมัย
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายศรายุทธ ศรีสูงเนิน
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสาวสมปรารถนา วิเศษกิจ
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

พันจ่าอากาศโทสัจจพงษ์ บัลลังก์นาค
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายเสกศิลป์ สังขบูรณ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายจุมพล สวัสดิผล
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางฉวีวรรณ ชมจันทร์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายสมคิด พานแสวง
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายสุรศักดิ์ หนองโยธา
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายณรงค์ วงศ์ไชย
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสาวรัชนีวรรณ มีสวัสดิ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางรุ่งทิพย์ จิรัฐติพงษ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

ดร.อภิสิทธิ์ มั่นศักดิ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางอรอนงค์ ธรรมกุล
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางสาวศิวะพร นุยา
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นายคณิสร เย็นใจ
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

นางธนันณัฎฐ์ บัวพันธุ์
ผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก