ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัยการประเมิน
48/1 หมู่ที่ 5 บ้านวังพะเนียด   ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
เบอร์โทรศัพท์ 089-960-1754
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
สมศ.ได้ประกาศลงวันที่ ๖ มิย.๕๖ ให้มีการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๘ ศูนย์ และจะทำการประเมินระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยคณะผู้ประเมินจะแจ้งกำหนดวันเข้าประเมินให้แต่ละศูนย์ทราบเองหลังจากผู้ประเเมินได้ทำสัญญากับ สมศ.แล้ว ช่วงนี้ สมศ.ได้ให้แต่ศูนย์ที่มีชื่อตามประกาศส่ง SAR ให้กับ สมศ.จึงขอให้ท่านสมาชิก หจก.พิชัยการประเมินติดตามประกาศของ สมศ.ต่อไป
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2556,21:59   อ่าน 259 ครั้ง